Services

Palvelut

Talous-ja hallinnollinen johtaminen

 • In Isännöinti tarjoaa asiakkailleen uudenaikaista isännöintiä, nopeaa ja ystävällistä palvelua.
 • Organisaatiomme on hallinnoltaan sopivan kevyt, mikä mahdollistaa palveluiden hintatason maltillisuuden asiakkaille.
 • Hyödynnämme viimeisintä tietotekniikkaa tehokkaasti, Isännöintiohjelmistona käytämme
  laadukasta Domusta.
 • Taloyhtiön talousjohtamisessa on erityisen tärkeää, että luvut ovat kunnossa ja kertovat aidosti, miten taloyhtiössä kulloinkin menee.
 • Taloyhtiön talouden seuranta on yksi peruskivistä.
 • Taloyhtiön taloudenhoito on läpinäkyvää ja sitä on helppo hallituksen seurata, tilitapahtumat ja pankkitilien saldot näkyvät reaaliajassa.
 • Palvelemme kaiken kokoisia taloyhtiöitä.

Muut palvelut

 • Asuntojen vuokrauspalvelu
 • Kauppakirjojen laatiminen
 • Arviokirjojen laatiminen
 • Kaupanvahvistajan palvelut
 • Perunkirjoitukset
 • Kiinteistönvälitys

Hyvä isännöintitapa - Isännöinnin eettiset ohjeet

Noudatamme hyvää isännöintitapaa.

Isännöintiyritys

 • toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti
 • kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
 • toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi
 • toimii tasapuolisesti
 • edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja
 • huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet
 • ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
 • tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa
 • tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit
 • huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 • ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
 • kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti
 • sitoutuu harmaan talouden torjuntaan
 • edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä.

Isännöintiyrityksellä tarkoitetaan tässä yritystä ja sen kaikkia työntekijöitä. Isännöintiyritys huolehtii siitä, että koko henkilökunta tuntee nämä eettiset ohjeet ja sitoutuu niihin.

Services